Digitaal indienen van bezwaar?

Dat kan vanaf  28 oktober 2019.

Tot op heden konden burgers bezwaarschriften alleen per post of per fax indienen. Gebleken is echter dat burgers steeds vaker via digitaal hun bezwaarschrift willen indienen. Door deze mogelijkheid te bieden wordt beter aangesloten bij de nieuwe communicatiemogelijkheden in de huidige digitale maatschappij. Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben dan ook besloten om per 28 oktober 2019 de digitale weg open te stellen voor bezwaarschriften. Digitale bezwaarschriften kunnen alleen worden ingediend via een beschikbaar gesteld formulier op de gemeentelijke website waarvoor inloggen met DigiD vereist is. Bezwaarschriften kunnen niet per e-mail worden ingediend.

De complete tekst van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester kunt u terugvinden op onze website.
De ondertekende besluiten liggen vanaf 28 oktober 2019 14 dagen ter inzage bij de balie van het Klant Contact Centrum (KCC).

Binnenkort zal er ook praktische informatie op onze website te vinden zijn over het indienen van een digitaal bezwaarschrift. Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M.P.E. Bartholomé, concernjurist, te bereiken via het algemene telefoonnummer: 14 043 of via e-mail: info@valkenburg.nl (onder vermelding van “digitaal bezwaar’).

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.