Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Coronacrisis: oproep tot tijdelijk geen huurverhoging

Door de coronacrisis is ook in Valkenburg aan de Geul het aantal huishoudens dat te maken heeft met een verlies of behoorlijke terugval van inkomen toegenomen. Ook de groep huurders die in de financiële problemen komt of is gekomen door de coronacrisis stijgt. Dat is een vervelende en onwenselijke situatie. Als gemeente vragen wij hiervoor extra aandacht, met name bij de particuliere verhuurders van woningen.

Maatregelen woningcorporaties en gemeente

De woningcorporaties die werkzaam zijn in onze gemeente hebben al een aantal goede  initiatieven bedacht om huurders tegemoet te komen en te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ook heeft minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) afspraken gemaakt met woningcorporaties en beleggers. Wie in de problemen komt door de coronacrisis, wordt in elk geval niet uit zijn huurwoning gezet. De verhuurders hebben ook beloofd geen incassokosten te rekenen als huurders door de crisis huurachterstand oplopen. Aanvullend aan deze initiatieven en maatregelen heeft onze gemeente de woningcorporaties gevraagd om vanaf 1 juli 2020 voorlopig af te zien van de wettelijk toegestane huurprijsverhogingen. Om verenigingen en instellingen tegemoet te komen heeft de gemeente de huren en pachten van haar gemeentelijke eigendommen in de periode maart 2020 tot en met augustus kwijtgescholden. 

Oproep aan particuliere verhuurders van woonruimte in Valkenburg aan de Geul

Ook in de particuliere huursector is het gebruikelijk om een jaarlijkse huurindexatie toe te passen. Tussen de gemeente en particuliere verhuurders van woningen bestaat geen georganiseerde samenwerking (zoals met de woningcorporaties) en dat is ook niet eenvoudig te organiseren. De particuliere verhuurders in onze gemeente zijn heel divers en er bestaat geen onderling samenwerkingsverband. Deze sector is voor de gemeente dus moeilijk benaderbaar en bereikbaar voor het uitwisselen van informatie of het maken van afspraken. Daarom dat wij op deze manier de bewustwording bij de particuliere verhuurders voor de mogelijke financiële gevolgen van huurders door de coronacrisis willen bevorderen.

Wij vragen verhuurders -in navolging van onze afspraken met en de oproep aan de woningcorporaties- om:

  • huurders die in de problemen komen door de coronacrisis niet uit de huurwoning te zetten maar in onderling overleg naar een oplossing te zoeken;
  • geen incassokosten te rekenen als huurders door de coronacrisis huurachterstand oplopen;
  • bij huurders die in de problemen komen of zijn gekomen door de coronacrisis voorlopig af te zien van huurverhogingen vanaf 1 juli 2020 (prijsindexatie).

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.