Bomenkap Walramplein in uitvoering

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

Bij herinrichting worden zestig zilverlindes geplant.

De identiteit van Valkenburg als toeristische hoofdstad van Zuid-Limburg en als vesting- en mergelstad wordt verder versterkt. Voor het Walramplein betekent dit onder andere het zichtbaar maken van de oude omwalling en het inrichten van het plein als evenemententerrein. Het plein krijgt een volledig nieuwe inrichting, inclusief nieuwe groenstructuur.

Eerder kondigden wij aan dat nog dit plantseizoen de voorbereidende maatregelen getroffen worden voor de nieuwe groenstructuur. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het verplanten van de gezonde bomen (platanen) en de kap van de overige bomen (grotendeels Kastanjes). Inmiddels zijn de platanen verplant naar het Berkelplein en bij de rotonde in Berg en Terblijt. Voor de kap van de overige bomen is een onherroepelijke kapvergunning afgegeven.

Werk in uitvoering

Vandaag 6.00 uur is gestart met de kap van de nog aanwezige bomen op het Walramplein. Het vroege tijdstip is gekozen om zeker te zijn het werk in 2 dagen te kunnen afronden. Daarnaast is in de ochtend tot 7.45 uur geen tot zeer weinig verkeer onderweg, zodat snel zonder vertraging het werk kon worden opgestart.

Uitvoerend aannemer Algemene Bomendienst Limburg heeft vanochtend aangegeven op schema te liggen en rond het kappen vandaag af. Vandaag en morgen worden stammen afgevoerd en de takken op locatie versnipperd.

Nest in 1 boom

1 boom aan de zijde van Hotel Walram kan niet worden gekapt. Uit het ecologisch onderzoek dat 10 mei is uitgevoerd volgt dat in deze boom een duif nestelt. De boom is gemarkeerd met een rode ‘F’. Na uitvliegen van de jonge duiven zal deze boom gekapt worden.

Bomen aangetast

Het vooronderzoek naar de staat en levensverwachting van de bomen maakte duidelijk dat veel bomen aan het einde van hun levenscyclus zijn. Ook zijn veel bomen aangetast. Nu de bomen gekapt zijn is dat goed te zien in de doorgezaagde stammen.

Wortels worden uitgefreesd

Zodra de bomen gekapt zijn, zullen de boomstronken op diepte (1 meter) weggefreesd worden. Er kan dan wel geparkeerd worden. Plaatselijk worden de werklocaties afgezet. Naar verwachting zijn alle (frees)werkzaamheden voor Pinksteren afgerond. Waar nodig worden kleine herstelwerkzaamheden aan de bestrating uitgevoerd.

Verkeersregelaars begeleiden verkeer

Verkeersregelaars zorgen voor een veilige omgeving. Ze vangen het verkeer op en verwijzen naar parkeerplaatsen in de buurt. Er zijn afspraken gemaakt over leveranties,  parkeren op eigen terrein etc.

Nieuwe ontwerp Walramplein: herplant 60 zilverlindes

Na de bouwvak, in september dit jaar, wordt de fysieke herinrichting van het Walramplein gestart. Onderdeel van de herinrichting is het herplanten van 60 zilverlindes, die het gehele plein zullen omzomen.

Meer informatie over de beplanting en de ontwerpen http://www.valkenburg.nl/actueel/nieuws_41411/item/herinrichting-walramplein-en-molenstraat_34474.html

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.