Bestemmingsplan Croix de Bourgogne geschorst

Vandaag heeft de Afdeling (Raad van State) uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Croix de Bourgogne. Het bestemmingsplan is daarbij geschorst. 

Alle ingediende inhoudelijke bezwaren zijn door de Afdeling verworpen. De tekstuele motivering van de schaduwwerking is als niet voldoende beoordeeld. De gemeente zal binnen 16 weken beeldmateriaal over de schaduwwerking moeten aanleveren. Deze informatie is reeds beschikbaar. Er zijn bezonningsfilmpjes voor 4 seizoenen gemaakt, die gedetailleerd inzicht geven in de schaduwwerking van Croix de Bourgogne. Het motiveringsgebrek kan dus snel hersteld worden.

Ondanks de (tijdelijke) schorsing is het voor de gemeente een positieve uitspraak. Het bestemmingsplan is in stand gebleven. Het is de verwachting dat met het nader motiveren van de schaduwwerking het bestemmingsplan Croix de Bourgogne onherroepelijk wordt.

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.