Afvalinzameling gaat in 2016 veranderen. (1)

Vanaf 1 januari wordt huis-aan-huis afvalinzameling uitgevoerd door StadsBeheer Maastricht (SBM).

Deze samenwerking borgt een efficiënte inzet van personeel en materieel waardoor de kosten van de inzameling in de hand kunnen worden gehouden.

Voor de inwoners van Valkenburg aan de Geul gaan er daardoor een aantal zaken veranderen.

Alle inwoners die een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen, krijgen voor Kerstmis een op adres gestelde afvalwijzer en afvalkalender thuisbezorgd. Op deze kalender staan alle inzameldagen zoals die gelden voor het betreffende adres van Restafval, GFT, PMD, papier en karton en klein chemisch afval. Deze gegevens worden dan ook niet meer in de huis-aan-huis verspreide gemeentegids opgenomen. Zodra we meer zicht hebben op de periode waarin de wijzer en kalender verspreid worden, zullen we u daar verder op attenderen.

BEWAAR UW AFVALWIJZER EN AFVALKALENDER GOED, ER STAAT BELANGRIJKE INFORMATIE OP.

Bedrijven zoals horeca gelegenheden, hotels, huisartsenpraktijken, apotheken, detailhandel,etc, betalen geen aanslag afvalstoffenheffing en ontvangen dus ook geen afvalwijzer en geen afvalkalender. Zij moeten zelf als bedrijf zorgdragen voor de afvoer van hun bedrijfsafval.

Wat zijn de meest opvallende wijzigingen?

•    Het Huishoudelijke RestAfval (HRA) wordt met ingang van 2016 nog éénmaal per 14 dagen opgehaald (dus niet meer wekelijks);
•    De Plastic en Metalen verpakkingsmaterialen en Drankenkartons (PMD) wordt met ingang van 2016 éénmaal per 14 dagen opgehaald (dus vaker dan nu het geval is); 
•    Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT), wordt ook in 2016 elke week opgehaald.
•    Voor alle drie deze afvalstromen verandert in nagenoeg de hele gemeente ook de inzameldag. De nieuwe dagen staan vermeld op de afvalkalender die u op uw adres krijgt toegestuurd.

Houdt de diverse media goed in gaten want we zullen de komende weken regelmatig informatie over de afvalinzameling geven.

             

Het is belangrijk om afval goed te scheiden. In afval zitten waardevolle materialen die kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Door afval goed te scheiden, worden deze materialen behouden.

Dit is goed voor het milieu en uw portemonnee, want de restzak raakt minder snel vol.
 

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.