Verleende evenementenvergunning(en), week 31, 2019

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Verleende evenementenvergunning(en), week 31, 2019

Dit item is verlopen op 14-09-2019.

De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor:

  • Stichting wandel4daagse Vilt-Valkenburg voor de organisatie van Heuvelland4daagse met de start en finish aan de Grotestraat te Berg van 7 augustus 2019 tot en met 11 augustus 2019. Datum besluit: 25 juli 2019. Datum verzonden: 31 juli 2019).

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit (zie verzenddatum besluit) bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester van Valkenburg aan de Geul
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
  • waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Informele oplossing

Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? De mogelijkheid bestaat om uw bezwaar informeel te behandelen.  Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation. U kunt hierover contact opnemen met mevrouw mr. M.P.E. Bartholomé, concernjurist, te bereiken via het algemene telefoonnummer:  14 043 of via e-mail: info@valkenburg.nl onder vermelding van “Mediation t.a.v. M. Bartholomé”.

Ter inzage

Iedereen kan een verleende vergunning kosteloos inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken met het team vergunningen via het telefoonnummer 14 043. Tegen  vergoeding van de (leges)kosten kunnen afschriften van de verleende vergunning worden gemaakt.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling op woensdag tot en met 6 april. Het Klant Contact Centrum is dan geopend tot 17.00 uur.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.