Verleende evenementenvergunning, week 26 2016

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Verleende evenementenvergunning, week 26 2016

Verleende evenementenvergunningen

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht wordt bekend gemaakt dat de burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor:

  • Corvette Fame georganiseerd door Stichting Corvette Fame Valkenburg op 8, 9 en 10 juli 2016 in het kuurpark Holland Casino op de Cauberg te Valkenburg aan de Geul (17 juni 2016);
  • Santa’s Gift Factory georganiseerd door Aarts Mergelatelier V.O.F. op 18 november tot en met 23 december 2016 in het mergelatlier, gelegen Konijnsgracht 11 (21 juni 2016).
  • Processie georganiseerd door Parochie H. Nicolaas en Barbara RK op 3 juli 2016 in het centrum van Valkenburg (d.d. 22 juni 2016)
  • Mergelheuvelland tweedaagse georganiseerd door Wieler Tour Club Sint Geertruis met een doortocht door Valkenburg op 18 september 2016 (d.d. 22 juni 2016)
  • Uitbreiding van de data van de Geuleilandmarkten georganiseerd door de heer E.J.G. Roks op 17- en 24 juli 2016 op het Theodoor Dorrenplein (22 juni 2016)
  • Het afscheidsfeest van Burgemeester Eurlings georganiseerd door Gemeente Valkenburg aan de Geul op 30 juni 2016 van 17.30 uur tot maximaal 23.30 uur in het Park Dersaborg te Valkenburg (24 juni 2016);
  • Eroica Limburg georganiseerd door Quality Days B.V. van 1 tot en met 3 juli 2016 in het Park Dersaborg te Valkenburg (24 juni 2016).

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden - op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht - binnen 6 weken na de dag van verzending daarvan (datum die tussen haakjes achter het besluit staat) bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

a.         de naam en adres van de indiener;

b.         de dagtekening;

c.         een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt (graag onderwerp, datum en kenmerk besluit vermelden) en

d.         de gronden van het bezwaar (motivering).

Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn van 6 weken ook een bezwaarschrift indient.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet gericht worden aan:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg,

Sector Bestuursrecht,

Postbus 950

6040 AZ Roermond.

Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Verleende vergunningen liggen voor iedereen tijdens de openingsuren (kosteloos) ter inzage bij het Team Vergunningen en tegen vergoeding van de (leges)kosten kunnen afschriften hiervan worden verkregen.

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling op woensdag tot en met 6 april. Het Klant Contact Centrum is dan geopend tot 17.00 uur.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.